Seuran pelisäännöt

Seuramme FC Kasiysi muodostuu joukkueista ja niiden pelaajista sekä toimihenkilöistä. Seuran pelisäännöt ovat ohje siitä, mitä seura joukkueilta odottaa, kuinka seuran ja joukkueen tapahtumissa käyttäydytään hyvien tapojen mukaisesti ja kuinka jokainen pystyy pitämään huolta seuran toiminnasta ja sen laadusta.

1. JOUKKUEIDEN PELISÄÄNNÖT

Keskeisin pelisääntö seura- ja joukkuetoiminnan onnistumiseksi on sitoutuminen joukkueen toimintaan. Kun toimihenkilöt ovat sitoutuneita, vastaavasti odotetaan pelaajien olevan sitoutuneita noudattamaan joukkueen sääntöjä mm. harjoittelun suhteen.

Jokainen joukkue käy pelisääntökeskustelun ja vahvistaa pelisääntönsä vuosittain Palloliiton ohjeiden ja linjan mukaisesti. Joukkueiden pelisäännöt laaditaan tässä esitettyjen seuran pelisääntöjen suuntaviivoja noudattaen. Pelisäännöt vahvistetaan joka vuosi ja toimitetaan seuralle tammi-helmikuun aikana. Joukkueenjohtajat toimittavat pelisäännöt Uudenmaan piiriin, piirin antaman ohjeistuksen mukaisesti.

2. TOIMIHENKILÖT

Jokaisella seuramme joukkueella on useita toimihenkilöitä, jotka ovat ensisijaisesti vastuussa joukkueensa toiminnasta ja toimintatavoista. Jokaisella joukkueella tulee olla joukkueenjohtaja, vastuuvalmentaja ja taloudesta vastaava henkilö. Lisäksi useimmissa joukkueissa on mm. vastuuvalmentajaa avustavia valmentajia ja huoltaja. Joukkueiden toimintaa Kasiysissä tukee toiminnanjohtaja, valmennuspäällikkö ja seurakoordinaattorit (2 kpl). Seura järjestää pelaajille mm ikäluokkaharjoituksia, taitokoulutoimintaa, taitokilpailuja ja pelitapahtumia. Joukkueiden valmentajille ja toimihenkilöille järjestetään säännöllisesti koulutustapahtumia. Joukkueenjohtajan tehtävät on määritelty joukkueenjohtajan oppaassa (tähän linkki -> joukkueenjohtajat). Joukkueenjohtaja ja taloudesta vastaava henkilö ovat toiminnastaan vastuussa Kasiysin johtokunnalle. Vastuuvalmentaja määrittelee joukkueen harjoitus- ja pelitavat seuran linjausten mukaisesti. Toimintatapojen tulee olla Kasiysin ikäluokkakohtaisten tavoitteiden ja periaatteiden mukaisia. Kasiysin valmennuspäällikkö ja juniorivastaava ohjaavat ja valvovat joukkueiden valmentajia tässä toiminnassa. Toimihenkilöillä on iso vastuu lasten ja nuorten kasvatuksesta eli tilanteista, joita tulee eteen miltei jokaisessa joukkueen tapahtumassa. Joukkueen pelisääntöjen tulee olla niin selkeät, että toimihenkilöt voivat niiden perusteella puuttua epäkohtiin ja opettaa oikeat toimintatavat. Jokainen seuran jäsen on ehdottomasti velvollinen noudattamaan seuran sääntöjä ja jokaisen joukkueen jäsen myös oman joukkueensa pelisääntöjä.

3. YHTEISÖLLISYYS, TOISISTA HUOLEHTIMINEN JA TOISTEN TUKEMINEN

Seuran toiminta lähtee liikkeelle yksilön tarpeista. Jokaisella tulee olla mahdollisuus harrastaa liikuntaa ja jalkapalloa omien tarpeidensa mukaisesti. Me Kasiysissä otamme kaikki mukaan toimintaamme tasa-arvoisina ja hyväksymme erilaisuuden ja kunnioitamme sitä.

Joukkueen toiminnan tason yksi tärkeimmistä mittareista on taidollisten suoritusten ja pelillisen menestyksen lisäksi joukkuehenki. Joukkuehenki on ainakin osaksi vastakaikua siihen miten meitä itse kutakin arvostetaan omassa osassamme joukkueessa. Kannustamme toisiamme myös heikompana päivänä ja teemme yhdessä töitä sekä joukkueen omien tavoitteiden että joukkuehengen eteen.

4. YHTEISISTÄ TILOISTA HUOLEHTIMINEN

Jokaisen harjoitusryhmän tulee jatkuvasti huolehtia kenttien ja pukuhuoneiden kunnosta. Jokainen ryhmä on velvollinen huolehtimaan kentältä tai sen läheisyydestä pois sinne tuomansa tavarat. Ilmoittamalla epäkohdista seuralle tai kentän vahtimestarille pystymme yhdessä puuttumaan ajoissa harjoitusolosuhteisiimme. Seura antaa jäsenistölleen ohjeistuksen hallien, salien, kenttien ja niillä olevien vuorojen käytöstä. Jokaiselle harjoitusryhmälle on tärkeää antaa harjoitusrauha. On ensiarvoisen tärkeää puuttua rohkeasti epäkohtiin (maaleissa kiipeily tai vastaava toiminta) tai harjoittelurauhan häirintään heti kun niitä ilmenee. Harjoittelu- ja peliolosuhteiden tulee olla jokaiselle joukkueelle mahdollisimman hyvät, siis myös edelliselle, viereiselle ja seuraavalle ryhmälle.

5. HYVÄT TAVAT JA KIELENKÄYTTÖ

Kasiysi vaatii jäsenistöltään, joukkueiltaan ja toimihenkilöiltään hyvien tapojen mukaista käyttäytymistä sekä kielenkäyttöä. Tervehtimällä toisiamme osoitamme kunnioitusta ja luomme kodikasta yhteisöllistä ilmapiiriä seuraamme. Fair Play -arvojen kunnioittamisen ja arvostamisen tulee näkyä niin kentällä kuin sen ulkopuolellakin. Pystymme varmasti kommunikoimaan toistemme kanssa asiallisesti ja esittämään asiamme ilman kirosanoja tai muuten rumaa kielenkäyttöä. Arvot ja siten myös tapa toimia välittyvät pienissä hetkissä. Kielenkäytössä tulee kiinnittää huomiota myös siihen, että oikeassa paikassa osaamme sanoa ”Kiitos!”tai ”Anteeksi!” Näitä sanoja emme koskaan käytä liikaa. Aito kiitos on iso asia ja uskomattoman iso kannustaja eteenpäin. Pienillä asioilla saat paljon aikaiseksi!

6. SEURAN EDUSTAMINEN

Jokaisessa seuran tai seuran joukkueen tapahtumassa seuralaiset edustavat FC Kasiysiä. Koska kuulumme seuramme jäsenistöön, noudatamme seuran ohjeita ja linjauksia myös kentän ulkopuolella. Seuramme värit ovat punainen, valkoinen ja vihreä. Kaikilla joukkueilla tulee olla yhtenäiset peliasut; valkoinen tai punainen pelipaita, punaiset shortsit tai hiekkahousut ja valkoiset pelisukat. Joukkueiden verryttely- ja oloasuissa käytetään seuran virallista logoa. Ole ylpeä Kasiysi-logostasi ja kunnioita sitä!

7. FAIR PLAY -VASTAAVA

F.C. Kasiysin Fair Play -vastaavana toimii Jani Kovalainen, jani.kovalainen@kasiysi.fi

Jos SINULLA on kysyttävää, kommentoitavaa tai ehdotuksia käyttäytymisetiketin sisällön täydentämiselle yms. tai yleisesti Fair Play -asioista niin, OTA ROHKEASTI YHTEYTTÄ!