Tukirahasto

Maksamalla 30 euron kannatusjäsenmaksun tuet suoraan Kasiysin tukirahaston toimintaa.

Seura haluaa, ettei yksikään sen pelaaja jättäisi jalkapalloa taloudellisten seikkojen vuoksi. Auta meitä pitämään kaikki futista harrastavat mukana Kasiysin tärkeässä toiminnassa.

Äkilliset taloudelliset muutokset, työttömyys tai muut seuran jäsenen lähipiiriä kohdanneet vaikeudet eivät saisi mielestämme olla esteenä täysipainoiselle harrastustoiminnalle yhdellekään lapselle. Kasiysin tukirahasto on jakanut taloudellista tukea usealle jäsenelle vuosien aikana. Lisääntynyt tuen tarve näkyy myös valitettavasti pienentyneenä saldona Tukirahaston pankkitilillä.

Sen lisäksi, että takaat mahdollisimman monen lapsen mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa, saat osoituksena jäsenyydestäsi Suomen Palloliiton harrastepassin, jolla voit halutessasi osallistua Uudenmaan piirin järjestämiin harraste - ja erityisryhmäpeleihin

Tervetuloa mukaan Meidän seuraan!

 

F.C. Kasiysi Espoon tukirahaston säännöt 

 

  1. Rahaston nimi ja kotipaikka

Rahaston nimi on F.C. Kasiysi Espoon tukirahasto.

      2.   Rahaston perustaminen ja ylläpito

Rahasto on perustettu vuonna 2015. Rahaston säännöt ja toimintamallit on päivitetty 12/2019.
Rahasto on osa F.C. Kasiysi Espoo ry. yhdistystä, ylläpitäjänä (johtoryhmä) toimii seuran johtokunta.

Seura voi ottaa rahastoon yksityisiltä ja yhteisöiltä vastaan lahjoituksia ja testamentteja, jotka täyttävät rahaston ehdot. Rahastoon voidaan haluttaessa kerätä rahaa myös keräyksin, jotka vaativat rahankeräysluvan.

F.C. Kasiysi Espoon tukirahastoa voi halutessaan tukea lahjoittamalla sopivaksi katsomansa summan tilille Nordea FI98 2213 1800 0178 47 ja merkitsemällä viestikenttään ”Tukirahasto/lahjoittajan nimi”.

       3.    Rahaston tarkoitus ja sen toteuttaminen

Rahaston tarkoituksena on tukea FC Kasiysi Espoo seurayhteisön yhteiskuntavastuullista toimintaa sekä vähävaraisista perheistä tulevia pelaajia harrastuksessaan.

Tarkoituksensa mukaisesti rahasto jakaa vuosittain erikokoisia stipendejä pelaajille tai yhteiskuntavastuulliseen toimintaan. Rahaston johtoryhmä määrittelee vuosittain stipendin jakoperusteet, jotka voivat olla mm seuraavat:

  • pelaajan sosioekonominen tausta
  • pelaajan menestys ja sitoutuneisuus
  • yhteiskuntavastuullinen toiminta

Stipendit ovat kooltaan 50, 100, 200, 500 euroa tai muu rahaston johtoryhmän päättämä määrä pelaajaa kohti vuodessa. Jaettavat stipendit hyväksytään vuosittain seuran johtokunnan toimesta. Pelaajien stipendit maksetaan pelaajan joukkueelle käytettäväksi tuen saaneen pelaajan kuluihin.

        4.      Rahaston hallinto ja päätöksenteko

Rahastoa hoitaa ja hallinnoi F.C. Kasiysi Espoon johtokunta. Seuran taloudenhoitaja vastaa kirjanpidon oikeudellisuudesta.

        5.       Tuen hakeminen

F.C. Kasiysin tukirahastosta myönnetään tukea perheille, joilla on vaikeuksia suoriutua seura- tai joukkuemaksuista. Tuen voi käyttää joko seuramaksuihin tai pelaajan joukkueelle käytettäväksi joukkue- ja harjoitusmaksuihin. Myös varuste-avustuksia voidaan myöntää varustesopimuksen mukaisesti.

Vuosittainen hakuaika:
Tukea voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella jokaisen kalenterivuoden tammi- ja elokuussa. Hakuajan päätyttyä rahaston johtoryhmä päättää tuen saajista.

        6.    Rahaston sääntöjen muuttaminen 

Rahaston säännöt vahvistaa seuran hallitus. Näitä sääntöjä voidaan muuttaa hallituksen päätöksellä muilta osin paitsi liittyen rahaston tarkoitukseen, jolta osin muutoksesta päättää tarvittaessa seuran varsinainen kokous.

Lisätietoja: 
Mikko Hiltunen
040- 848 0554
mikko.hiltunen@kasiysi.fi
Toiminnanjohtaja
F.C. Kasiysi Espoo ry