Seuran päättäjäiset 2020

Palkintojen jako striimataan livenä Youtuben-kautta. Kooste tulee tähän nähtäville myöhemmin.

Kooste

 

Kaikki palkinnon saaneet

(Katso video kaikista kauden 2020 palkituista)

 

 

SYYSKOKOUS

Tervetuloa Kasiysin syyskokoukseen hallin neukkariin 2 krs la 14.11.2020 klo 11.00.

Syyskokouksen asiat:

1. avataan kokous
2. valitaan kokoukselle
 a) puheenjohtaja
 b) sihteeri
 c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
 d) ääntenlaskijat
3. todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet
4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
5. päätetään mitkä liikunta-ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
6. päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä
7. vahvistetaan liittymis-,jäsen-ja kannattajajäsenmaksun suuruus
8. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio
9. valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi
10. valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle
11. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja vastaava määrä tilintarkastajia tai varatoiminnantarkastajia
12. päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
13. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
14. päätetään kokous