Kartsin kenttä – yhteinen hanke!

6.2.2014


Espoon kaupunki on luovuttanut Kasiysille Karakallion kentän käyttöoikeuden 15 vuodeksi. Sopimus velvoittaa Kasiysin nykyaikaistamaan kentän jalkapallonurmeksi. Tämän eteen on tehty kulisseissa rutkasti töitä syksyn ja alkutalven aikana, ja mikäli hanke etenee suunnitellusti, kasiysiläisillä on oma kenttä käytössä elokuun 2014 alussa.

Projekti etenee siis suunnitellusti, mutta ilman jokaisen kasiysiläisen panosta urakasta selviäminen on sangen haasteellista seuralle.

Mitä aktiivisemmin jäsenistö toimii asian eteen nyt, sitä pienemmäksi saamme jokaiselta jäseneltä kerättävän kertaluonteisen kenttämaksun summaa. Muistetaan, että teemme tätä itsellemme. Me olemme seura, yhteisesti hankittu on yhteisessä käytössä.

Seura on aloittanut kenttäprojektin rahoituksen solmimalla monivuotisen yhteistyösopimuksen Aava-Ortolääkäreiden sekä Lasten ja Nuorten lääkärikeskus Pikkujätin kanssa. Vaikka sopimus tuokin merkittävää taloudellista tukea kenttähankkeelle, tarvitaan lisärahoitusta.