Vastuullisuus

FC Kasiysi Espoo on sitoutunut koko urheiluyhteisön reilun pelin ihanteisiin ja tavoitteisiin, joissa keskeinen periaate on jokaisen tasavertainen mahdollisuus liikuntaan ja urheiluun.

Kasiysissä toteutetaan
• syrjinnän, häirinnän ja kiusaamisen vastaisia toimenpiteitä.
• syrjimättömyyttä iän, sukupuolen, etnisen alkuperän, toimintakyvyn, kielen, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella sekä
• sukupuolinäkökulmaa ja tasa-arvoa päätöksenteossa ja toiminnassa.

*Toimintamme on läpinäkyvää, avointa ja osallistavaa.
*Urheilu tuottaa iloa ja positiivisia kokemuksia. Yksikään ei koe kiusaamista, häirintää tai muuta epäasiallista käytöstä.
*Kaikki ovat tervetulleita mukaan toimintaamme.
*Toimimme kestävästi myös tulevia sukupolvia kohtaan.
*Urheilemme reilusti ja puhtaasti.