F.C. KASIYSIN SEURAKYSELY PELAAJILLE JA VANHEMMILLE

20.2.2016

Seuramme on aloittanut uuden 2020 strategian suunnittelun.

Seurakyselyt on lähetetty sähköpostilla eilen, toivomme että annatte arvokkaan panoksenne vastaamalla kyselyyn ja näin autatte meitä strategia työssämme.