Tarkennuksia seurojen GDPR-ohjeistukseen

24.4.2018

Päivitetyt materiaalit löytyvät Palloliiton verkkosivuilta.

Suomen Palloliiton tarkennetut tietosuojaselosteet löytyvät sivuston Tietosuoja-osiosta.

Seurojen ohjeita ja tukimateriaaleja kootaan puolestaan EU:n tietosuoja-asetusta käsittelevälle GDPR-sivulle, josta tällä hetkellä löytyy yleisohjeen lisäksi mallipohjat tietosuojakäytännöistä sekä salassapitositoumuksesta. Seurat voivat hyödyntää näitä vapaasti omassa toiminnassaan.

Uutena dokumenttina on sivulle on tuotu mallilauseke tietojen säännönmukaisesta luovutuksesta. Tämä lauseke tulee lisätä sellaisenaan seuran jäsenrekisterin tietosuojaselosteeseen,  mikäli seura aikoo suorittaa säännönmukaista luovutusta (esim. uuden pelaajan rekisteröinti) omasta jäsenrekisteristä Pelipaikkaan.

Yllämainittujen dokumenttien lisäksi sopimuspohja tietojen käsittelystä ja -luovuttamisesta on viimeistelyssä ja julkaistaan seurojen käyttöön lähiaikoina. Samalla sopimuspohjalla tullaan kerämään seurojen ja Suomen Palloliiton välinen sopimus, joka mahdollistaa tietojen säännönmukaisen luovuttamisen seuran jäsenrekisteristä  Pelipaikkaan sekä tietojenkäsittelyn Pelipaikassa. Palloliitto lähettää sähköisesti valmiin sopimuksen allekirjoitettavaksi toukokuun alkupuoliskolla.

Jotta seura voi jatkaa tietojen säännönmukaista luovutusta (esim. uuden pelaajan rekisteröinti) ja tietojenkäsittelyä (esim. rekisteröinnin uudistaminen) Pelipaikassa, tulee seuraavat asiat olla kunnossa 25.5.2018 mennessä:

  • Sopimus liiton kanssa tietojenkäsittelystä ja -luovuttamisesta
  • Lauseke tietojen luovuttamisesta seuran jäsenrekisterin tietosuojaselosteessa
  • Seuran jäsenrekisterin tietosuojaseloste saatavilla rekisteröintiprosessin yhteydessä

Lisätietoja ja kysymykset: tietosuoja@palloliitto.fi