Kasiysin uudet arvot

2.9.2019

Osana kevään ja kesän aikana aloitettua strategiatyötä kävimme myös arvomme läpi ja mietimme, vastaako ne meidän yhteistä näkemystä miten haluamme toimia. Arvojemme määrittämiseen osallistui meidän kaikki päätoimiset sekä kaikki johtokuntamme jäsenet. Päädyimme valitsemaan seuramme uusiksi arvoiksi VASTUULLISUUS, POSITIIVISUUS ja AVOIMUUS. Haluamme tukeutua toiminnassamme näihin arvoihin sekä viedä ja varmistaa arvojemme mukaisen toiminnan joukkueissamme ja tapahtumissamme. Alla hieman tarkemmin avattuna, mitä näillä valituilla arvoilla tarkoitamme…

 

Kasiysin uudet arvot

 

VASTUULLISUUS

Meidän seurassa toimimme vastuullisesti. Vastuullisuus rakentuu kolmen tärkeän osa-alueen ympärille: turvallisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys.

Kaikkien pelaajien on saatava turvallisesti harrastaa jalkapalloa. Kaikkien seuratoiminnassa mukana olevien on sitouduttava turvalliseen toimintaan koskien niin kiusaamiseen puuttumista, jossa meillä on 0-toleranssi, kuin harjoitusten sekä tapahtumien järjestämisen osalta.

Kaikkia toimintaan osallistuvia on kohdeltava oikeudenmukaisesti, tarjota mahdollisuus harrastaa ja toimia yhdenvertaisessa ja tasa-arvoisessa ympäristössä. Meillä kaikki pelaa ja kaikki otetaan huomioon tasapuolisesti.

Yhteisöllisyys on meidän seurassa tärkein kantava voima. Haluamme ja tarvitsemme lähialueen vapaaehtoisia auttamaan turvallisen ja kaikille avoimen toiminnan kehittämisessä. Haluamme tuoda perheet yhteisen harrastuksen piiriin ja yksinkertaisesti edistää yhteisömme hyvinvointia liikunnan tuoman ilon ja hyötyjen avulla.

 

POSITIIVISUUS

Meidän seura on positiivinen ja iloinen. Jalkapallo on yhteinen asia, joka tuo iloa kaikille seuratoiminnassa mukana oleville. Positiivinen ilmapiiri on tärkeä osa niin lasten kuin aikuisten harrastusta. Onnistumiset ja oppiminen syntyvät positiivisessa ilmapiirissä. Meidän seurassa on positiivinen valmennusfilosofia ja aina iloinen meininki. Vanhemmat kannustavat ja pelaajat pelaavat hymy huulessa. Tavoitteemme on positiivisuuden ja laadukkaan toiminnan avulla luoda elinikäinen kipinä liikkumiseen ja jalkapalloon.

 

AVOIMUUS

Meidän seura on kasvattajaseura. Jokainen on tärkeä. Toimintamme periaate on tarjota jalkapallon harrastamisen mahdollisuus kaikille, iästä ja tasosta riippumatta. Haluamme liikuttaa kaikenikäisiä ja meidän seuraan voi aina liittyä. Olemme aktiivisia ja avoimia myös joukkueiden sekä seuran toiminnan tiedottamisessa ja viestinnässä.