Viestintäsuunnitelma on päivitetty

12.12.2019

Viestinnän tavoite on auttaa seuran strategisten linjausten toteutumista; tukemalla ja tekemällä näkyväksi laadukkuutta, avoimuutta, vastuullisuutta sekä positiivisuutta. Viestintä rakentaa ja ylläpitää seuramme brändiä. Viestintää tehdään seurassa säännöllisesti, selkeästi sekä positiivisella sävyllä.

Viestintäsuunnitelma liitteenä. Tutustu, ota yhteyttä ja vaikuta!