Harjoitusvuorot- yleisiä käytäntöön liittyviä ohjeita 1.2.2021

2.2.2021

Olympiakomitean suositukset lajien toimintaan Suositukset ovat voimassa toistaiseksi. Suositukset terveysturvalliseen toimintaan koronaepidemian kaikissa vaiheissa (perustaso, kiihtymisvaihe, leviämisvaihe):

● Toimintaan ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita. Oireisen on hakeuduttava koronavirustestiin ja omaehtoiseen karanteeniin ohjeistuksen mukaisesti.
● Harrastustoimintaan kokoontuvat vain tarvittavat henkilöt: osallistujat, valmentajat, toimihenkilöt ja välttämättömät huoltajat. Valmentajat, toimihenkilöt ja huoltajat käyttävät kasvomaskia harrastustoiminnan aikana.
● Puku- ja pesuhuonetiloja ei käytetä tai niiden käyttö on hyvin rajattua.
● Käsihygieniaan kiinnitetään erityistä huomiota. Kädet pestään huolellisesti ennen ja jälkeen harrastustoiminnan. Käsidesiä on oltava saatavilla harrastustoiminnan aikana.
● Lasten ja nuorten toiminnalla tarkoitetaan alle 20-vuotiaiden toimintaa.
● Toiminta tapahtuu vakiintuneessa ryhmässä ja perustuu ennakkoilmoittautumiseen.
● Toiminnassa kiinnitetään huomiota lähikontaktien vähentämiseen.
● Suurissa tiloissa voi toimia useampi ryhmä kuitenkin siten, että ryhmät eivät ole keskenään kontaktissa.
● Ryhmäkoon mitoittamisesta ja valvonnasta sekä muiden ohjeiden valvonnasta vastaa toiminnan järjestäjä.
● Ohjaajat ja yli 12 vuotta täyttäneet osallistujat käyttävät kasvomaskia, mikäli henkilölle ei ole terveydellistä estettä kasvomaskin käyttämiselle. Kasvomaskin käyttöä edellytetään kaikissa muissa tilanteissa paitsi urheilusuoritusten aikana.
● Lämmittelyt toteutetaan mahdollisuuksien mukaan ennen vuoroa ulkona ja ryhmien sisääntulo sekä poistuminen hallista ajoitetaan niin, että ryhmät eivät kohtaa sisällä hallissa ○ Toimintaan osallistuvat kokoontuvat valmentajien/toimihenkilöiden johdolla jonoihin jalkapallohallin pääoven läheisyyteen. Paikkaan, missä eivät häiritse sisäänkäynnin muuta liikennettä. ○ Ikäluokkavastaava tai muu nimetty henkilö avaa hallin oven poistuvan ryhmän ollessa pois kenttäalueelta.
● Harrastukseen saattaja, kuten vanhempi, ei tule sisätiloihin. Alle kouluikäisten saattamisen osalta voidaan tehdä erityisjärjestelyjä.
● Jokainen halliin menijä / poistuja käyttää hallissa olevaa käsidesiä.
● Jokaisen osallistujan pitää itse pystyä huolehtimaan omat varusteensa hänelle osoitettuun paikkaan kentän sivurajan viereen.
● Jokaisella osallistujalla tulee olla oma pallo, juomapullo sekä suositeltava on käyttää käsineitä. Juo vain omasta pullostasi. Merkitse omat varusteesi selkeästi, jotta vältetään sekaannukset.
● Sylkemistä kentällä tulee välttää ja jos joudut yskimään tai aivastamaan, yski ja aivasta hihaasi tai paitasi sisään.
● Harjoitukset lopetetaan viimeistään 5 minuuttia ennen kenttävuoron päättymistä.
● Poistuva joukkue siirtyy laidalle, odottamaan, että saapuva joukkue siirtyy kentälle ja alkaa pukeutua sen jälkeen ja poistuu hallista pukuhuone käytävää pitkin.