FCE-seurayhteisö – hallinnon kehittäminen

2.11.2021 klo 08

Kuvassa Mikko Hiltunen, Jari Virrankoski (FCE puheenjohtaja) ja Mikko Taivassalo (FCE toiminnajohtaja)
Kuvassa Mikko Hiltunen, Jari Virrankoski (FCE puheenjohtaja) ja Mikko Taivassalo (FCE toiminnajohtaja)

FCE-seurayhteisön edelleen kehittämisessä yhdeksi tavoitteeksi on määritetty mahdollisuudet yhteisten resurssien hyödyntämiseksi yli seurarajojen. Hallinto on luonnollisesti yksi toiminnoista, jossa on paljon yhteneväisyyttä ja mahdollisuuksia jakaa parhaita käytäntöjä seurojen välillä.

Mikko "Rölli" Taivassalon jäädessä pois FC Espoon toiminnanjohtajan tehtävistä joulukuun aikana, ovat FC Kasiysin johtokunta ja FC Espoon hallitus tehneet päätöksen uuden hallintomallin kokeilemisesta, missä Kasiysin toiminnanjohtaja Mikko Hiltunen ottaa vastuulleen myös FC Espoon hallinnon tehtävät. Käytännössä Mikko on edelleen FC Kasiysin työntekijä, mutta käyttää aikaansa arviolta kaksi päivää viikossa FC Espoon hallintotehtäviin koejakson aikana. FC Espoo ostaa hallinnon palvelut FC Kasiysiltä. Koejakso on kuuden kuukauden mittainen. Hallintomallin toimivuutta, riskejä ja hyötyjä seurataan nyt kokeilumielessä kesäkuuhun 2022 asti, johon mennessä saaduilla kokemuksilla toimintatapaa jatketaan sovittavin muutoksin, tai mahdollisesti palataan aikaisempaan erilliseen hallintoon.

Molemmat seurat käyttävät jo nyt samaa tilitoimistoa ja omaavat muutenkin samankaltaiset hallintoprosessit, joten tällä järjestelyllä odotetaan selkeitä synergiahyötyjä sekä kustannussäästöjä.

Lisätiedot: Mikko Hiltunen 040 848 0554