Toimintasuunnitelma

Taustaa vuodelle 2020

F.C. Kasiysi Espoo ry on kantanut omalta osaltaan vastuuta espoolaisesta urheilukasvatusta jo 30 vuotta. Kasiysi on vuosi vuodelta merkittävä liikuttaja ja vaikuttaja toiminta-alueellaan. F.C. Kasiysi haluaa tarjota kasvattajana jalkapalloa kaikille kaiken ikää – reitin huippu- ja edustus jalkapalloon sekä niin sanottuun ”seurapelaamiseen”. Haastetta riittää, sillä pelaajien tarpeet ovat erilaisia. Niukkoja resursseja pyritään ohjaamaan erilaisiin toimintoihin ja toiminnan kehittämiseen.

F.C. Kasiysi Espoo ry:n uusittu strategia korostaa viestinnällisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti taitavan seuran merkitystä. Haluamme panostaa myös osaamisen kehittämiseen ,joka mahdollistaa elinvoimaisen pelaajapohjan jokaiselle ikäluokalle.
Keskeisimpiä tavoitteitamme ovat edelleen kasvattaminen jalkapalloon ja kasvattaminen jalkapallon avulla, valmentajien toiminnan painopisteen pitäminen pelaajien kehittämisessä ja lasten kasvattamisessa, seuran pelisääntöjen ja tapojen noudattaminen, positiivisuuden ja iloisuuden ilmapiirin saaminen oppimisen perustaksi sekä yhteisöllisyyden ja toisten kunnioittamisen korostaminen.

Seuran ihmiset luovat sisällön, hengen ja olemuksen seuralle ja sen toiminnalle myös Kasiysissä. Koko seurayhteisömme (FC Espoo, Kasiysi, LePa, KaPy ja PEP) on vielä laajempi ihmisten yhteen kokoaja ja yhdessä toimija. Yhteistyö seurojen, joukkueiden, ikäluokkien, valmentajien, joukkueenjohtajien ja muiden taustojen kanssa sekä koulutukseen ja yhteisiin pelisääntöihin panostaminen ovat keskiössä edelleen vuonna 2020. Niin harrastus- kuin kilpailutoimintaa pyritään kehittämään ymmärtäen espoolaisen jalkapalloilun yhteiset haasteet.

Seurayhteisömme on luonut yhteisen valmennuslinjan, jonka on tarkoitus ohjata ja opastaa jalkapalloilulliseen kehittymiseen. Ensi vuoden kehityskohteena on päivittää valmennuslinja vastamaan Palloliiton linjauksia. Tasavertainen seuratoiminta kaikille eli laadukas valmennuslinjan jalkauttaminen sekä kaikkien pelaajien kehittäminen omalla polullaan vaatii vuosi vuodelta enemmän. Seuramme tarjoaa erilaisia polkuja ja harrastamisen mahdollisuuksia rakkaaseen lajiimme jalkapalloon ja samalla kasvamiseen ja kehittymiseen elämässä yleensä. Tällaisia polkuja ovat mm. kilpa- ja seurapelaajapolku, valmentajapolku, tuomaripolku sekä kunnossa kaiken ikää –polku.

Vuoden 2020 aikana seura jatkaa vuonna 2019 valmistuneen strategian jalkauttamista seuraväelle ja tavoitteenamme on saavuttaa Palloliiton laatujärjestelmän taso 4, mikä toimii osanaan tukemaan laadukkaan toiminnan määritystä ja toteuttamista sekä seura- ja joukkuetasolla, että yksittäiselle pelaajalle.

 

Kasiysin arvot

 

Osana seuran strategia 2020-2024 työtä seuran johtokunta yhdessä päätoimisten kanssa määritti seuralle uudet arvot, joihin haluamme koko seuran sitoutuvan. Arvojen mukainen toiminta pitää näkyä kaikessa tekemisessä niin toimistossa kuin kentälläkin.

Seuran uusiksi arvoiksi valitsimme vastuullisuuden, positiivisuuden ja avoimuuden. Alla avaamme tarkemmin, mitä näillä arvoilla tarkoitamme.

 

Vastuullisuus

Meidän seurassamme toimimme vastuullisesti. Vastuullisuus rakentuu kolmen tärkeän osa-alueen ympärille: turvallisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys.

Kaikkien pelaajien on saatava turvallisesti harrastaa jalkapalloa. Kaikkien seuratoiminnassa mukana olevien on sitouduttava turvalliseen toimintaan koskien niin kiusaamiseen puuttumista, jossa meillä on 0-toleranssi kuin harjoitusten sekä tapahtumien järjestämisen osalta.

Kaikkia toimintaan osallistuvia on kohdeltava oikeudenmukaisesti, tarjota mahdollisuus harrastaa ja toimia yhdenvertaisessa ja tasa-arvoisessa ympäristössä. Meillä kaikki pelaa ja kaikki otetaan huomioon tasapuolisesti.

Yhteisöllisyys on meidän seurassamme tärkein kantava voima, haluamme ja tarvitsemme lähialueen vapaaehtoisia auttamaan turvallisen ja kaikille avoimen toiminnan kehittämisessä. Haluamme tuoda perheet yhteisen harrastuksen piiriin ja yksinkertaisesti edistää yhteisömme hyvinvointia liikunnan tuoman ilon ja hyötyjen avulla.

 

Positiivisuus

Meidän seuramme on positiivinen ja iloinen. Jalkapallo on yhteinen asia, joka tuo iloa kaikille seuratoiminnassa mukana oleville. Positiivinen ilmapiiri on tärkeä osa niin lasten kuin aikuisten harrastusta. Onnistumiset ja oppiminen syntyvät positiivisessa ilmapiirissä. Meidän seurassamme on positiivinen valmennusfilosofia ja aina iloinen meininki. Vanhemmat kannustavat ja pelaajat pelaa hymy huulessa. Tavoitteemme on positiivisuuden ja laadukkaan toiminnan avulla luoda elinikäinen kipinä liikkumiseen ja jalkapalloon.

 

Avoimuus

Meidän seuramme on kasvattajaseura. Jokainen on tärkeä. Toimintamme periaate on tarjota jalkapallon harrastamisen mahdollisuus kaikille, iästä ja tasosta riippumatta. Haluamme liikuttaa kaikenikäisiä ja meidän seuraamme voi aina liittyä. Olemme aktiivisia ja avoimia myös joukkueiden sekä seuran toiminnan tiedottamisessa ja viestinnässä.

 

 

Organisaatio ja henkilöstö

F.C. Kasiysi Espoo ry:n toimintaa johtaa johtokunta seuran puheenjohtajan johdolla.

 

 

Operatiivisesta toiminnasta vastaa pääosin seuran päätoimiset työntekijät toiminnanjohtaja Mikko Hiltusen (MH) johdolla. Seuran maksuliikenteestä, jäsenrekisteristä sekä laskutuksesta vastaa toiminnanjohtaja Mikko Hiltunen. Seuran urheilutoiminnasta vastaavat seuran päätoimiset valmentajat nappulavastaava Jimi Mikkola (JM), junioripäällikkö Peter Alexandroff (PA) ja seurakoordinaattori Jani Kovalainen (JK) sekä suuri joukko seuran kanssa sopimussuhteessa olevia joukkueiden valmentajia.  Vuodelle 2020 on tarkoitus palkata uusi seuravalmentaja.

 

Valmennustoiminta

Pelaajien kehittäminen

Suomen Palloliiton uusittu strategia viitoittaa jäsenseuransa Kasiysin tietä. Seuran päätoimiset seuravalmentajat vastaavat eri ikäluokkien pelaajakehitystoiminnan edellytysten luomisesta, valvonnasta ja ohjaamisesta.

 

Kasiysin pelaajakehitystoiminnan vastuuhenkilöt ja -ikäluokat:
Jalkapallokoulu, perhefutis ja jalkapallokerho – JM
P13 – JM
P11-12, T08-09,T12-13 – PA
P09,P10,T10-11- MS
P03-08 – JK
Aikuiset - MH

 

Kasiysi pyrkii kasvattamaan ”pelaavia” pelaajia ja joukkueita. Jalkapallon pelaamisen taito muodostuu ainakin perustaidoista, taitavuudesta, pelitaidosta ja itseluottamuksesta. Kaikkien näiden taidon osa-alueiden huomioiminen pelaajien kehittämisessä on Kasiysin valmennuslinja, jota täsmennetään ikäluokkakohtaisilla tavoitteilla.

 

Pelaajakehityksen tavoitteet vuonna 2020 ovat

 

Valmennustoiminta
*seuratoimintojen osallistujien 5 % vuosikasvu
*U10-11 minihuuhkaja/-helmaripäivät -> taso 1 ja 2
*U10-11 kehittymisenseuranta tapahtuma 2 kpl/vuosi (taso1)
*aloittavan ikäluokan pelaajien lkm (%) suhteessa jalkapallokouluun

 

Seurayhteisön valmennuslinjan jalkautuminen jokapäiväiseen kenttätyöhön on keskeisin tavoitteemme valmennustoiminnan osalta. Linjauksen mukaisessa toiminnassa yhteistyön merkitys koko yhteisössä on tärkeää, jotta seurayhteisömme voi tarjota riittäviä haasteita kaikille halukkaille.

Kasvattajaseuran rooli ja yhteistyö FC Espoon kanssa mahdollistaa seuramme pelaajille hyvät edellytykset kehittyä jalkapalloilijoina aina Suomen huipulle asti. Kasiysi on vahvasti mukana myös Suomen Palloliiton ja sen Uudenmaan piirin pelaajakehitysjärjestelmässä. Seuran tarkoituksena on luoda pelaajille mahdollisuus kehittyä jalkapalloilijana aina korkeimmalle huipulle asti ja toisaalta kehittyä harrastajana junioripelaajasta aikuisharrastajaksi, valmentajaksi tai toimihenkilöksi seuraan. Monipuolinen toiminta ja laaja haavi lasten, nuorten sekä aikuisten saamiseksi mukaan seuratoimintaan ovat avaimia toimintamme kehittymiselle. Keskeisiä seurajohtoisia tapahtumia vuonna 2020 ovat mm.

  • huhtikuun seuraleiri Vierumäellä (PA)
  • kesäkuun alun jalkapalloleiri (PA)
  • kevät-, syys- ja talvikausiin jakautuva jalkapallokoulu (JM)
  • päiväkotitapahtumat (JM)
  • jalkapallopäivät koulujen ala-asteiden kanssa (JM)
  • pelaajakehitystapahtumat (MH, MS)
  • aikuis- ja erityisryhmätoiminta (MH)
  • valmentaja- ja joukkuejohtajatapaamiset (MH)
  • Kauden päättäjäiset (MH)

 

Valmennuksen kehittäminen

Valmentajakoulutus on valmennuksen kehittämisen keskeinen menestystekijä. Kasiysin valmennustoiminta noudattaa seurayhteisössä yhdessä kehitettyä valmennuslinjaa ja valmentajakoulutusta koordinoidaan yhteistyössä SPL:n Uudenmaan piirin sekä FC Espoon ja sen muiden kasvattajaseurojen kanssa. Vuoden 2019 tavoitteena on edelleen nostaa yleisesti valmennuksen tasoa sekä selkeyttää valmentajakehitystä. Erityishuomion kohteena on edelleen nuorten seurapelaajiemme valmentajapolku. Aloittavien valmentajien koulutus räätälöidään seuran tavoitteiden mukaisella sisäisellä koulutuksella yhdistettynä jalkapallokoulu- ja leiritoiminnan valmennustoiminnan harjoitteluun. Vanhempien ikäluokkien valmennuksen tukemista jatketaan myös henkilökohtaisilla valmentajien koulutussuunnitelmilla.

Valmennuksen kehittämisen mitattavia tavoitteita vuonna 2020 ovat


*Kaikki valmentajat on kirjattu valmentajarekisteriin ja jokaisella valmentajalla on oma kehityssuunnitelma
*Säännölliset toimihenkilötapaamiset

 

Yhteistyö Espoon kaupungin kanssa

Espoon kaupunki on kautta vuosien ollut oikeudenmukainen ja myötämielinen yhteistyössään halli- ja kouluvuorojen sekä kesäisten ulkokenttävuorojen jakamisessa eri seurojen kesken. Kasiysissä toivotaan hyvän yhteistyön kaupungin kanssa edelleen kehittyvän pieniä ja vähän isompiakin jalkapalloilijoita entistä paremmin palvelevaan suuntaan kenttä- ja tila-asioissa. Karakallion kentän saaminen tekonurmipintaiseksi on ollut hieno yhteissuoritus kaupungin ja Kasiysin kesken. Kenttä helpottaa osaltaan harjoitus- ja pelitilavajetta sekä luo mahdollisuuden kotipesässä järjestettäviin turnauksiin. Kasiysiläiset joukkueet ovat perinteisesti käyttäneet ja tulevat jatkossakin tarvitsemaan sekä käyttämään Myntinsyrjän, Laaksolahden ja Espoonlahden halleja syys- ja talviharjoitteluunsa sekä Espoon monipuolista kenttä tarjontaa ympärivuotiseen toimintaan.

Vahva halu toimia laajemminkin lasten ja nuorten elämää ja kasvattamista tukien näkyy ja korostuu jatkuvasti yhä enemmän F.C. Kasiysissä. Yhteistyössä Espoon kaupungin, Suomen Palloliiton, SPL:n Uudenmaan piirin, ja FC Espoon sekä muiden jalkapalloseurojen kanssa on Kasiysillä ollut keskeinen asema jalkapalloilun parissa tehtävässä nuorisotyössä. Yhteistyötä jatketaan ja toimintaa kehitetään, jotta jo saavutetut tulokset kasvattajaseurana paranevat entisestään. Seuran on tarkoitus jatkossakin olla aktiivisesti mukana forumeissa, joissa suunnitellaan, kehitetään ja päätetään kesä- ja talviharjoitteluolosuhteista sisällä ja ulkona tai suunnitellaan suomalaisen jalkapallon kehittämistä.

 

Talous

F.C. Kasiysin tarkoitus on tuottaa jäsenistölle mahdollisuus harrastaa ja kehittyä harrastuksessaan omalle haluamalleen tasolle. Seurojen tehtävänä ei ole voiton tuottaminen vaan vuotuiset tulot käytetään vuotuisiin menoihin. Seuratalous ja –hallinto on jatkuvaa tasapainoilua etenkin näinä taloudellisesti haastavina aikoina. Vuoteen 2020 tulee lähteä tulojen ja menojen entistä tarkemmalla budjetoinnilla, kulujen oikealla kohdistamisella sekä maksuvalvonnalla. Espoon kaupungin tuki ja sen säilyminen vähintään ennallaan on tärkeää toiminnan kannalta.  Näin varmistetaan seuran kyky toimia korkeatasoisen jalkapallourheilun tarjoajana.

Vuosibudjetin pitäminen tasapainossa edellyttää läpinäkyvyyttä. Eriytetyt seuran ja joukkueiden taloudet helpottavat valvontaa ja auttavat kohdistamaan toimet oikein. Vuoden 2020 talousarvio on seuran toiminnan osalta laadittu erikseen. Joukkueet vastaavat osaltaan taloutensa tasapainosta. Kunkin joukkueen joukkueenjohtaja, vastuuvalmentaja ja taloudesta vastaava henkilö laativat joukkueen oman talousarvion joukkueen toimintasuunnitelman perusteella. Toiminnanjohtaja kokoaa talousarviot yhteen ja tarkistaa niiden perusteet. Näin varmistetaan osaltaan seuran kokonaistaloutta, kun joukkueet ovat aidosti toiminnastaan vastuussa Kasiysin johtokunnalle.

Seuran jäsen- ja toimintamaksu samoin kuin muut toimintaan liittyvät maksut vahvistetaan seuran sääntöjen mukaan syyskokouksessa. Näiden maksujen kautta katetaan osittain seuran päätoimisten työntekijöiden ja ikäluokkien vastuuvalmentajien palkkoja ja palkkioita. Näiden maksujen sekä joukkueiden muun toiminnan (halli- ja kenttävuorot, varusteet, pelimatkat, harjoituspelit yms.) rahoittamiseksi joukkueet keräävät talousarvioonsa perustuvaa joukkueen toimintamaksua.

Seuran tilikauden muuttaminen vastamaan joukkueiden toimintakautta (1.11-31.10.) tulee olemaan vuoden 2020 valmisteltava asia, päätös tästä pyritään tekemään vuoden 2019 kevätkokouksessa.

 

 

F.C. Kasiysi Espoo ry                                                                                         

Johtokunta

 

 

Kasiysi – meidän seura

 

Käy katsomassa ajankohtaiset asiat osoitteessa

www.kasiysi.fi