Joukkuetoiminnan esittely

KASIYSIN JOUKKUETOIMINNASSA TOIMITAAN YDINASIOISSA YHTEISELLÄ TAVALLA

JALKAPALLOA JOKAISELLE

Haluamme tarjota jalkapalloa jokaiselle ”Meidän Seurassa”. Me olemme yhteisö, se näkyy meidän arjessamme ja viestinnässä.
Haluamme antaa pelaajille luottamuksen siitä, että seura huolehtii kaikista pelaajistaan tasapuolisesti sekä antaa kaikille mahdollisuuden harrastaa jalkapalloa omien tavoitteidensa mukaisesti.

YHTEISET TOIMINTAMALLIT KÄYTTÖÖN KAIKILLA TASOILLA

Mietityt ja perusteelliset valmentamisen, pelaajakoulutuksen, urheilukasvatuksen linjaukset ja työkalut niiden toteuttamiseen ovat kaikkien tasojen käytössä.

OLEMME TURVALLINEN SEURA

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen lähiympäristöön ilman pelkoa rasismista, syrjinnästä ja kiusaamisesta. Kaikilla lapsilla ja nuorilla on sukupuoleen, etniseen alkuperään, uskontoon, ikään tai vakaumukseen, vammaisuuteen taikka seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta oikeus yhdenvertaiseen kohteluun.
Maahanmuuton ja globalisaation myötä monikulttuuristuvat koulu- ja oppilaitosympäristöt joutuvat entistä enemmän käsittelemään kiusaamista, joka kohdistuu erilaisista etnisistä, kulttuurisista ja sosiaalisista ympäristöistä tuleviin lapsiin ja nuoriin.
#Olemme turvallinen seura

OLEMME VASTUULLINEN SEURA
 

Meidän seurassa toimimme vastuullisesti. Vastuullisuus rakentuu kolmen tärkeän osa-alueen ympärille: turvallisuus, oikeudenmukaisuus ja yhteisöllisyys.

Kaikkien pelaajien on saatava turvallisesti harrastaa jalkapalloa. Kaikkien seuratoiminnassa mukana olevien on sitouduttava turvalliseen toimintaan koskien niin kiusaamiseen puuttumista, jossa meillä on 0-toleranssi, kuin harjoitusten sekä tapahtumien järjestämisen osalta.

Kaikkia toimintaan osallistuvia on kohdeltava oikeudenmukaisesti, tarjota mahdollisuus harrastaa ja toimia yhdenvertaisessa ja tasa-arvoisessa ympäristössä. Meillä kaikki pelaa ja kaikki otetaan huomioon tasapuolisesti.

Yhteisöllisyys on meidän seurassa tärkein kantava voima. Haluamme ja tarvitsemme lähialueen vapaaehtoisia auttamaan turvallisen ja kaikille avoimen toiminnan kehittämisessä. Haluamme tuoda perheet yhteisen harrastuksen piiriin ja yksinkertaisesti edistää yhteisömme hyvinvointia liikunnan tuoman ilon ja hyötyjen avulla.

 

KOKEILUJAKSO

Joukkuetoiminnassa on kauden aikana uudella pelaajalla kaikissa joukkueissa mahdollisuus kahden viikon maksuttomaan ja sitoumuksettomaan kokeilujaksoon. 

TOIMINNAN SISÄLTÖ JA HINNAT IKÄLUOKITTAIN

Toiminnan hinta määräytyy seuramaksusta ja joukkuetoimntamaksusta:

  • Joukkuetoimintamaksu sisältää joukkueen perustoiminnan kuten esim. valmennus, olosuhteet ja ottelutoiminta.
  • Pelipassi ja vakuutusturva kuuluu lähtökohtaisesti joukkuetoiminatamaksuun U11 ja nuoremmat. U12 ja vanhemmissa joukkueissa pelipassi ja vakuutusrva laskuettaan pelaajalta.Pelaaja voi käytää myös omaa urheilijavakuutusta. Vakuutusturva on kaikille nuorille  pelaajille pakollinen
  • Perustoiminnan ulkopuoliset kulut laskutetaan erikseen, näitä ovat esimerkiksi ulkomaan leirit ja turnaukset, kotimaan leirit, lisäturnaukset, lisäharjoitusryhmät, pelaajien henkilökohtaiset varusteet jne.
  • Seuramaksu koostuu seurän jäsenmaksusta 30€ ja toimintamaksusta 150€ ja se käsittää ajanjakson 1.11.-30.10.. Seuran syyskokous vahvistaa vuosittain kyseiset maksut.
    Lisätietoa seuramaksuista.

Alla olevat joukkuetoimintamaksut ovat suuntaa-antavia, lopullinen hinta määritellään tarkemmin vuosittain suunnitelluissa joukkuebudjeteissa joukkueen toimihenkilöiden toimesta. 

Ikäluokka

         
Suuntaa-antava
kuukausimaksu*

HarjoituksetPelitMuuta**
U6 (2018-19)40€/kk2 krt/vko4v4 
U7 (2017)40-45€/kk2 krt/vko5v5 
U8 (2016)40-45€/kk2 krt/vko5v5 
U9 (2015)40-50€/kk3 krt/vko5v5 
U10 (2014)50-60€/kk3 krt/vko7v7/8v8**Lisäharjoittelu
U11 (2013)50-60€/kk3 krt/vko8v8**Lisäharjoittelu
U12 (2012)60-90€/kk2-4 krt/vko8v8*Yhteisjoukkuetoiminta
U13 (2011)60-90€/kk2-4 krt/vko8v8*Yhteisjoukkuetoiminta
U14 (2010)60-90€/kk3 krt/vko11v11 

* Määräytyy tarkemmin joukkueen toimintasuunnitelmasta johdetusta budjetista.
** Nimetyille pelaajille-erillinen maksu